VOICE BAND

VOICE BAND pro dospělé

„Hlasové setkávání“ 1x za 14 dnů na SVČ Inspiro Tišnov

Zaměření

Neformální přístup k hudbě – hra s tóny, zvuky, vokální improvizace, prožitkové zpívání, radost ze zpěvu, bezpečné prostředí, práce s dechem, loop station, mikrofon

Leták